Quẻ Kinh Dịch bao gồm 64 quẻ, có xuất phát từ 8 quẻ Bát Quái, mỗi quẻ có 6 vạch. Xem bói quẻ Kinh Dịch giúp tiên đoán hôn nhân, xuất hành, vận hạn trong tương lai gần. Ý nghĩa 64 quẻ kinh dịch có cả tốt và xấu, kèm theo đó là lời khuyên về đạo đức. Phần mềm gieo quẻ kinh dịch lập luận, phân tích quẻ theo nguyên tắc âm dương giao cảm.

Cách bói quẻ kinh dịch, lập quẻ kinh dịch

Do âm dương tương giao mà tạo thành tứ tượng sinh Bát Quái bao gồm 8 quẻ: Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. Tám quẻ này cũng chính là tám phương, bát tiết, kết hợp với nhau tạo 8 x 8 = 64 “đại thành quái”, mỗi quẻ có 6 hào hay 3 tượng hình thành nên 64 quẻ dịch.

Phần mềm lập quẻ kinh dịch online được ra đời với mục đích dự báo tương lai gần, giúp quý bạn có thể biết trước được vận hạn cát hung, đưa ra cách hóa giải điềm xấu, gia tăng điềm lành, mang đến nhiều may mắn và thuận lợi nhất trong sự nghiệp, kinh doanh, xuất hành, cưới hỏi….

Lưu ý: Trong làm ăn buôn bán, nhất thiết phải quan tâm các yếu tố như đối tác hợp làm ăn hay không, hay công việc mình đang làm có hợp hay không, số điện thoại đang sử dụng phong thủy thế nào? Sẽ trả lời được cho bạn về sự thành, bại trong kinh doanh.

Ý nghĩa quẻ Lôi Địa Dự

Tượng quẻ:

LỜI KINH: 豫, 利建侯, 行師.
Dịch âm. – Dự, lợi kiến hầu, hành sư.
Dịch nghĩa. – Quẻ Dự, lợi cho sự dựng nước hầu, trẩy quân.

GIẢI NGHĨA:

Dự là hoà vui, tức là lòng người hoà vui để ứng nhau với người trên. Dự là thuận mà động, nghĩa của quẻ Dự lợi ở sự dựng nước hầu, trẩy quân. Dựng nước là dựng phên tường để cho cùng yên, thiên hạ chư hầu hoà thuận thì muốn dân vui phục; quân lữ dấy lên, lòng người hoà đẹp, thì sẽ thuận theo mà có công, cho nên cái đạo đẹp vui lợi ở sự dựng nước hầu trẩy quân. Lại, trên động mà dưới thuận, đó là cái tượng chư hầu theo nhà vua, binh chúng thuận theo mệnh lệnh.

Tranh cổ:

1. Hai rặng núi nghĩa là chữ Xuất. Do hai chữ Sơn ghép lại.
2. Ông quan nấp sau thân cây lén nhìn. Ý nói đang lúc đi tìm.
3. Con hươu và con ngựa, ý nói dịp may.
4. Vàng, bạc tiền để ngổn ngang, ý nói tài lộc. Đây là một điềm rất may mắn.

Loại Quẻ: Lợi (có lợi cho việc)

Tốt cho việc:
– Công danh sự nghiệp: Có lợi trong việc mở rộng cơ sở, chi nhánh, phân hiệu