Đôi nét về cuộc đời và việc thờ cúng tượng gỗ tế công, ý nghĩa trong phong thủy

Tượng gỗ tế công là một trong những pho tượng được người dân trưng bày và thờ cúng như một “thuật” phong thủy. Bởi vậy rất nhiều gia đình đã “thỉnh” tượng gỗ tế công về trưng bày trong phòng với mục đích trấn trạch, trừ tà mang lại thế cân bằng cho căn phòng.