Tượng con trâu có ý nghĩa phong thủy như thế nào và hướng đặt tốt nhất

Tượng con Trâu đặt trong nhà có thể dùng để trấn yểm các loại hung tinh như Nhị Hắc hoặc Ngũ Hoàng, đồng thời giúp biến các hung tinh này thành cát, tức là biến điều xấu, điềm gở thành những điều tốt đẹp, tốt lành hơn. Mang tới cuộc sống no đủ, bền vững: con trâu có thể chịu đựng được tất cả những sự khắc nghiệt