Tử vi tuổi Tý/Chuột, Tìm hiểu chi tiết về tính cách, sự nghiệp, tình yêu

Trong số 12 con giáp, chuột được chọn và con vật tiên phong, dẫn đầu, bởi vậy những người thuộc tuổi này thường có tài năng lãnh đạo, quản lí rất tốt. Hơn nữa, những người tuổi Tý còn được mọi người ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sáng tạo, nhanh nhẹn tháo vát của mình.

Ngũ hành của 9 con số trong bản đồ Lạc thư đại biểu cho 9 Sao

Các số gọi theo Cửu Tinh phối hợp với Hậu thiên Bát quái được thể hiện trên một bản đồ gọi là Địa bàn Cửu tinh. Số trong Địa bàn là các số của bản đồ lạc thư đại biểu cho 9 sao có tính chất và tên khác nhau mà ta vẫn thường dùng trong lựa chọn phương hướng của yếu tố phong thủy.