Ngũ hành của 9 con số trong bản đồ Lạc thư đại biểu cho 9 Sao

Các số gọi theo Cửu Tinh phối hợp với Hậu thiên Bát quái được thể hiện trên một bản đồ gọi là Địa bàn Cửu tinh. Số trong Địa bàn là các số của bản đồ lạc thư đại biểu cho 9 sao có tính chất và tên khác nhau mà ta vẫn thường dùng trong lựa chọn phương hướng của yếu tố phong thủy.