Những kiêng kị cần tránh khi bài trí tượng phật Di Lặc trong nhà

Theo truyền thuyết, phật Di Lặc là vị Phật thứ 5, thay thế cho Đức Phật Thích ca Mâu Ni và cũng là vị Phật cuối cùng sẽ xuất hiện trên Trái đất. Di Lặc là vị Bồ Tát đã được giác ngộ hoàn toàn sẽ xuất hiện trên Trái Đất sau 30.000 năm nữa để giảng dạy Phật Pháp và giáo hóa chúng sinh.