Tục thờ Ông Địa – Thần Tài của người Việt và cách bày trí

Tục thờ Ông Địa – Thần tài, có lẽ được nguồn gốc bắt đầu từ Trung Quốc rồi sau đó lan dần sang những nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, người xưa quan niệm việc thờ cúng Ông Địa-Thần tài trong nhà để cầu mong cho gia đình êm ấm, làm ăn thịnh vượng, phát tài phát lộc.