Phật Dạy “TRÊN ĐỜI CÓ 7 LOẠI VỢ” Ta Lấy Được Người Vợ Nào Mới Ấm No Hạnh Phúc

Quan niệm về một người vợ hoàn hảo có lẽ không giống nhau ở các thời đại, ở các nền văn hóa, truyền thống đạo đức. Tuy nhiên những đức tính mà một người vợ cần có của người mẹ, người bạn, người em gái, người phục vụ như lời Phật dạy trong bài kinh này là điều rất cần thiết cho đời sống gia đình ở bất cứ thời đại nào, xã hội nào.