Quẻ Kinh Dịch bao gồm 64 quẻ, có xuất phát từ 8 quẻ Bát Quái, mỗi quẻ có 6 vạch. Xem bói quẻ Kinh Dịch giúp tiên đoán hôn nhân, xuất hành, vận hạn trong tương lai gần. Ý nghĩa 64 quẻ kinh dịch có cả tốt và xấu, kèm theo đó là lời khuyên về đạo đức. Phần mềm gieo quẻ kinh dịch lập luận, phân tích quẻ theo nguyên tắc âm dương giao cảm.

Cách bói quẻ kinh dịch, lập quẻ kinh dịch

Do âm dương tương giao mà tạo thành tứ tượng sinh Bát Quái bao gồm 8 quẻ: Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. Tám quẻ này cũng chính là tám phương, bát tiết, kết hợp với nhau tạo 8 x 8 = 64 “đại thành quái”, mỗi quẻ có 6 hào hay 3 tượng hình thành nên 64 quẻ dịch.

Phần mềm lập quẻ kinh dịch online được ra đời với mục đích dự báo tương lai gần, giúp quý bạn có thể biết trước được vận hạn cát hung, đưa ra cách hóa giải điềm xấu, gia tăng điềm lành, mang đến nhiều may mắn và thuận lợi nhất trong sự nghiệp, kinh doanh, xuất hành, cưới hỏi….

Lưu ý: Trong làm ăn buôn bán, nhất thiết phải quan tâm các yếu tố như đối tác hợp làm ăn hay không, hay công việc mình đang làm có hợp hay không, số điện thoại đang sử dụng phong thủy thế nào? Sẽ trả lời được cho bạn về sự thành, bại trong kinh doanh. 

Ý nghĩa quẻ Trạch Địa Tụy

Tượng quẻ:

LỜI KINH: 萃亨, 王假有廟.
Dịch âm. – Tuy hanh, vương cách hữu miếu.
Dịch nghĩa. – Quẻ Tuy hanh, vua đền có miếu.

GIẢI NGHĨA

Tụy là họp, Nó là quẻ Đoái trên Khôn dưới, chầm lên trên đất, tức là nước tụ, cho nên là họp. Ông vua có đạo tụ họp thiên hạ đến chưng có miếu là tột bậc rồi. Các loài là thứ rất nhiều, mà có thể thống nhất sự quy ngưỡng của chúng, lòng người là thứ không biết đâu là nơi chốn, mà có thể làm cho họ phải thành kính; quỷ thần là đấng không thể lường biết, mà có làm cho các ngài lại đến; cái đạo tụ họp lòng người, tóm thu chí dân, không phải chỉ có một đường, nhưng trong đó, không gì lớn bằng tôn miếu, cho nên đạo họp thiên hạ của kẻ làm vua, đến chưng có miếu thì là tột bậc của sự họp.
Quẻ Tụy có chữ 亨(hanh), tức là lời khen ngợi

Tranh cổ:

1. Một người cắt và một người mài miếng ngọc, ý nói đổi mới bản thân bằng ý chí.
2. Nhà sư chỉ cho đứa bé thấy con cá nướng trên lửa. Đó là vận may nhưng không lấy gì làm lớn.
3. Chim phượng ngậm lá thư, ý nói điềm lành.

Loại Quẻ: Hanh (hanh thông – thuận lợi)
Tốt cho việc: Mọi việc đều thuận lợi