Mời quý phật tử cùng láng nghe : Nghe Lời Phật Dạy Cách “GIẢI THOÁT PHIỀN NÃO KHỔ ĐAU” Sẽ Thấy Nhẹ Lòng An Tâm Ngủ Ngon

  • Mỗi người chúng ta ai cũng sống thiện lương, chỉ là sau này trải qua tổn thương rồi thì có người không dám thiện lương nữa.
  • Trong đời dù trắc trở, va vấp ra sao, cũng đừng nên thay đổi thiện lương, bởi vì thiện lương chính là phúc báo, là chỗ dựa vững chắc của bạn.
  • Chỉ cần bạn tiếp tục thiện lương thì nhất định sẽ thu được phúc khí.
  • Một lòng hướng thiện chính là tích đức. Làm người hành thiện chính là tích phúc. Hành ác mưu mô quỷ quyệt vĩnh viễn chẳng thể đấu nổi Trời. Không từ thủ đoạn vĩnh viễn chẳng thắng nổi thiện.
  • Người thiện bị người ta ức hiếp nhưng Trời lại bảo hộ. Người thiện bị người ta làm tổn thương nhưng Trời lại trợ giúp. Người thiện bị người ta lừa gạt nhưng Trời lại thương.
  • Người thiện lương, bị lừa chịu thiệt chỉ nhất thời, phúc khí sau này sẽ đến.
  • Trời không phụ người thiện lương, đem những gì bạn bị thiếu, bị mất bù lại cho bạn.
  • Thiện lương chính là phúc báo, bạn thiện lương thì bạn sẽ có con đường phía trước.
https://www.youtube.com/watch?v=sa2301gs8A8