Xưa kia có vị tú tài tên là Trần Hữu Vọng, nhà ở núi Lĩnh Nam, gia cảnh sung túc đủ đầy, chỉ tiếc rằng con đường quan vận lại gặp cảnh gian truân liên tiếp 5 lần thi cử đều không đỗ…. Câu chuyện về cuộc đời của ông đúng như câu nói: Người có phúc thì không cần tính toán, người vô phúc tính toán cũng bằng không hay là thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo. Hãy cùng Huyền Bí TV tìm hiểu bạn nhé!