Thượng Toạ Thích Chân Quang nói về Triết lý về Âm Dương trong cuộc sống

Thượng Toạ Thích Chân Quang nói về Triết lý về Âm Dương trong cuộc sống, nghe video chi tiết bên dưới. Nguồn từ: Kênh Sen Hồng là kênh Youtube chính thức duy nhất tổng hợp các bài giảng và các sáng tác nhạc của Thượng Tọa Thích Chân Quang do Công ty TNHH Văn Hóa Pháp Quang sản xuất.

Write a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *